Pressmeddelanden

Juni 30, 2017
Regulatorisk

Ny stororder från Kina

Bactiguard har mottagit en tredje stororder från Kina omfattande 100 000 infektionshämmande urinkatetrar, som levereras i juni och genererar intäkter på ca 3 miljoner kronor.

Juni 27, 2017

Region Skåne upphandlar Bactiguards katetrar

Bactiguard tecknar ramavtal med Region Skåne som möjliggör för både landsting och kommuner att beställa Bactiguards infektionsförebyggande urinkatetrar från 1 augusti 2017. Kontraktet löper inledningsvis till 30 april 2018 och kan förlängas årsvis till och med 30 april 2020. 

Juni 21, 2017

Bactiguard etablerar nytt partnerskap för Sydafrika

Bactiguard har ingått partnerskap med Surgical Innovations Pty Ltd (“SI”), en division inom giganten Ascendis Health, den ledande distributören för hälso- och sjukvårdssektorn i Sydafrika. 

Juni 15, 2017

Bactiguard etablerar nytt partnerskap för Italien

Bactiguard har ingått partnerskap med Gada Italia Srl ("Gada"), en specialiserad och ledande distributör av medicintekniska produkter och integrerade sjukvårdstjänster.

Maj 23, 2017

Bactiguard vinner upphandling i Stockholm

Bactiguard har vunnit en upphandling av urinkatetrar för Stockholms Läns Landsting (SLL) som möjliggör för både primär- och slutenvården att beställa Bactiguards infektionsförebyggande urinkatetrar. Kontraktet är ett ramavtal, gäller i 2 år och kan förlängas med ytterligare 2 år. 

Maj 18, 2017
Regulatorisk

Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 18 maj beslutades följande:

Maj 04, 2017
Regulatorisk

Delårsrapport för första kvartalet 2017

Vi ökade intäkterna i första kvartalet med 58 % och nådde en EBITDA marginal om 33 %. Förklaringen till det förbättrade resultatet, utöver en ny licensaffär, är att vi har högre intäkter från C.R. Bard och fortsatt kontroll på våra kostnader.  Första kvartalets största händelse var licensaffären med Smartwise och att vi därigenom öppnar upp ett helt nytt applikationsområde för vår teknologi. 

Maj 03, 2017

Bactiguard utser ny distributör i Brasilien

Bactiguard tecknar distributörsavtal och ingår partnerskap med Biodina för Brasilien. 

April 28, 2017

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 4 maj 2017

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för första kvartalet torsdagen den 4 maj 2017 kl. 08.00.

April 18, 2017

Bactiguards årsredovisning 2016

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2016 finns nu tillgänglig på www.bactiguard.se 

Sidor