Pressmeddelanden

November 06, 2017

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 9 november 2017

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet torsdagen den 9 nov 2017 kl. 08.00.

November 06, 2017

Bactiguard etablerar nytt partnerskap i Indien

Bactiguard har ingått ett partnerskap med Neon Laboratories Limited ("Neon") för norra, västra och östra delen av Indien, som täcker majoriteten av den indiska befolkningen.

Oktober 27, 2017

Bactiguard vinner upphandling i Västra Götaland

Bactiguard har vunnit en upphandling av urinkatetrar för Västra Götalandsregionen (VGR), som möjliggör för sluten- och öppenvården samt regionens 49 kommuner att beställa Bactiguards infektionsförebyggande urinkatetrar. Kontraktet är ett ramavtal, gäller i 2 år och kan förlängas med ytterligare 2 år. 

Oktober 04, 2017

Bactiguards centrala venkatetrar godkända i Hongkong

Produktgodkännandet av Bactiguards centrala venkatetrar för infektionsprevention i Hongkong är klart, meddelar Medical Device Control Office. Hongkong är en liten, men strategiskt viktig marknad eftersom den fungerar som referens för nya godkännanden och marknadsacceptans i grannlandet Kina. 

September 28, 2017
Regulatorisk

Ny stororder från Kina

Bactiguard har mottagit en ny order från Kina omfattande 100 000 infektions-hämmande urinkatetrar, som levereras i september och genererar intäkter på ca 3 miljoner kronor.

Augusti 30, 2017
Regulatorisk

Bactiguards centrala venkaterar godkända i Indien

Produktgodkännandet av Bactiguards centrala venkatetrar (BIP CVC) i Indien är klart, meddelar Ministry of Health & Family Welfare. Därmed öppnas nya möjligheter för Bactiguard att erbjuda effektiv infektionsprevention på en av de största och snabbast växande marknaderna i världen.

Augusti 28, 2017
Regulatorisk

Bactiguard utser ny CFO

Bactiguard Holding AB (publ) har utsett Cecilia Edström, idag Senior Vice President Sales and New Business, till tillförordnad finansdirektör (CFO). Hon efterträder Fredrik Järrsten, som lämnar Bactiguard för att tillträda rollen som CFO i ett annat företag. Cecilia Edström tillträder sin nya befattning 15 september.

Augusti 10, 2017
Regulatorisk

Delårsrapport för andra kvartalet 2017

Försäljningen av vår egen produktportfölj har nu ökat sju kvartal i rad, baserat på rullande tolvmånaderssiffror. Värdet av de levererade produkterna ökade med ca 76 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år, till följd av ökade leveranser och förbättrad produktmix. Det innebär att vi är på fortsatt god väg mot vår målsättning att för helåret fördubbla värdet av försäljningen av vår egen produktportfölj.

Augusti 07, 2017

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 10 augusti 2017

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för andra kvartalet torsdagen den 10 aug 2017 kl. 08.00.

Juli 21, 2017

Nya Team Bactiguard

Good to Great Tennis Academy och det svenska medicintekniska bolaget Bactiguard AB offentliggjorde idag att de utvecklar sin tennissatsning med en satsning på yngre 13-14 års killar. Tillsammans kommer Good to Great Tennis Academy och Bactiguard skapa ett nytt Team Bactiguard som består av fem lovande tennisspelare i Sverige. 

Sidor