Pressmeddelanden

Maj 15, 2019
Regulatorisk

Kommuniké från Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 15 maj 2019 fattades följande beslut:

Maj 09, 2019
Regulatorisk

Delårsrapport för första kvartalet 2019

Inledningen av 2019 var stabil. Omsättningen ökade något, medan EBITDA-resultatet och marginalen förbättrades kraftigt jämfört med föregående år. 2018 var ett spännande och händelserikt år för Bactiguard då vi nådde flera viktiga milstolpar, så vi har lagt ribban högt för 2019.

Maj 06, 2019

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 9 maj 2019

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för första kvartalet torsdagen den 9 maj 2019 kl. 08.00.

April 23, 2019

Ny Senior Vice President Operations

Daniel Lund med mångårig erfarenhet av kvalitet, produktion och supply chain management från läkemedelsindustrin, bland annat AstraZeneca och Pfizer, har rekryterats till en ny roll som Senior Vice President (SVP) Operations. Samtidigt får Jonas Östregård utökat ansvar för Marketing. Både Daniel och Jonas ingår i ledningsgruppen och rapporterar till VD. 

April 16, 2019
Regulatorisk

Bactiguards årsredovisning 2018

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2018 finns nu tillgänglig på www.bactiguard.se

April 15, 2019
Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 (”Bactiguard”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 14.00 vid bolagets huvudkontor på Alfred Nobels Allé 150 i Tullinge. Inregistrering inleds kl. 13.00.

April 12, 2019
Regulatorisk

Valberedningen föreslår Professor Anna Martling och Thomas von Koch som nya styrelseledamöter

Valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) (Bactiguard) föreslår inför årsstämman 2019 Professor Anna Martling och Thomas von Koch som nya styrelseledamöter.

Februari 07, 2019
Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2018 Bactiguard Holding AB

2018 var ett spännande och händelserikt år för Bactiguard då vi nådde flera viktiga milstolpar, framförallt stark tillväxt i försäljningen av vår egen produktportfölj för infektionsprevention (BIP-portföljen), distributions- och licensavtalet med Well Lead för Kina och CE-märket för ortopediska traumaimplantat, som öppnar upp ett helt nytt användningsområde för Bactiguards teknologi.

Februari 05, 2019
Regulatorisk

Bactiguard fokuserar verksamheten i MEA

Bactiguard fokuserar verksamheten i Mellanöstern och överlåter distributionen till Irak till en europeisk distributör, som samtidigt övertar kundfordringar till ett bokfört värde av 17,1 miljoner kronor. Likviden uppgår till 12,8 miljoner kronor och därför görs en nedskrivning av kundfordringar motsvarande mellanskillnaden på 4,3 miljoner kronor i bokslutet för 2018. Det positiva kassaflödet genereras när likviden erläggs i första kvartalet 2019.

Februari 04, 2019

Inbjudan till presentation av Bactiguards bokslutskommuniké för 2018 den 7 februari 2019

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör bokslutskommunikén för 2018 torsdagen den 7 februari 2019 kl. 08.00.

Sidor