Pressmeddelanden

September 25, 2019

Bactiguards centrala venkatetrar godkända i Mexiko

Produktgodkännandet av Bactiguards centrala venkatetrar (BIP CVC) för infektionsprevention i Mexiko är nu klart, meddelar hälsoministeriet. Därmed öppnas nya möjligheter för Bactiguard att erbjuda effektiv infektionsprevention för de mest utsatta patienterna på den näst största marknaden i Latinamerika.

September 10, 2019

Bactiguards urinkatetrar inkluderas i det nederländska ersättningssystemet

Bactiguards kvarliggande urinkatetrar (Foleys) är nu godkända i det nederländska ersättningssystemet, vilket innebär att vårdgivare inom hemsjukvården kan förse patienter med Bactiguards infektionsförebyggande produkter och förbättra deras livskvalitet.

September 05, 2019

Bactiguard rekryterar erfaren Chief Medical and Technology Officer

Stefan Grass med mångårig klinisk erfarenhet som läkare och forskare, kombinerat med ledande befattningar i läkemedelsindustrin, har rekryterats till en nyinrättad, global roll som Chief Medical and Technology Officer. Han tillträder befattningen i oktober 2019 och kommer att rapportera till VD.

Augusti 08, 2019
Regulatorisk

Delårsrapport för andra kvartalet 2019

Andra kvartalet 2019 var händelserikt. Vi ökade vår marknadstäckning, säkerställde finansiering för ett mycket intressant forsknings- och utvecklingsprojekt, breddade den kliniska evidensen och förstärkte företagsledningen. Intäkts- och lönsamhetsutvecklingen var svagare, men då ska man ha i åtanke att andra kvartalet 2018 var mycket starkt.

Augusti 05, 2019

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 8 augusti 2019

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för andra kvartalet torsdagen den 8 augusti 2019 kl. 08.00.

Juni 27, 2019

Ny svensk studie visar att långtidsanvändning av urinvägskatetrar med Bactiguards ytskikt minskar infektioner

En nyligen publicerad klinisk fallstudie genomförd på Centralsjukhuset i Karlstad visar att långtidsanvändning av urinvägskatetrar med Bactiguards ytskikt (BIP Foley) minskar kateterrelaterade urinvägsinfektioner (CAUTI) och avsevärt förbättrar patientens livskvalitet.

Juni 13, 2019
Regulatorisk

CFO Cecilia Edström utsedd till vice VD

Styrelsen i Bactiguard har utsett finansdirektör (CFO) Cecilia Edström till Vice VD i bolaget, utöver sin nuvarande roll.

Juni 10, 2019

Bactiguard går in i Kanada

Bactiguard har ingått partnerskap med HANSAmed Limited (HANSAmed). Processen för att erhålla regulatoriskt godkännande (MDSAP) och kanadensisk produktregistrering för BIP-portföljen kommer att finansieras av HANSAmed och förväntas vara klart inom 2 år. 

Juni 03, 2019

Bactiguard etablerar nytt partnerskap för Schweiz

Bactiguard har ingått partnerskap med Euromed Swiss AG (Euromed), en ledande, specialiserad schweizisk distributör av medicintekniska produkter. Euromed kommer att distribuera hela Bactiguards infektionsförebyggande produktportfölj i Schweiz.

Maj 23, 2019

Bactiguard får miljonstöd från Vinnova för utveckling av vaskulära stentar

I samarbete med forskare vid Karolinska Institutet har Bactiguard tilldelats forskningsbidrag på 1,5 miljoner kronor för utveckling av ädelmetallbelagda stentar. Syftet med projektet är att minska risken för trombos i samband med interventioner i blodbanan.

Sidor