Pressmeddelanden

Februari 05, 2020
Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2019 Bactiguard Holding AB

En stark resultatutveckling under årets sista kvartal kombinerat med licensaffären med Zimmer Biomet ledde till det starkaste helårsresultatet i Bactiguards historia. De finansiella effekterna av både ökad BIP-försäljning och nya licensintäkter visar tydligt att vår tillväxtstrategi fungerar.

Februari 04, 2020
Regulatorisk

Christian Kinch lämnar VD-rollen på Bactiguard och föreslås som ny styrelseordförande. Cecilia Edström utsedd till ny VD.

Christian Kinch meddelade idag styrelsen att han efter snart 16 år avgår som VD för Bactiguard Holding AB (publ). Styrelsen har med anledning av detta utsett finansdirektör (CFO) och vice VD Cecilia Edström till ny VD för Bactiguard och Stefan Grass (CMO) till vice VD. Till dess att en permanent CFO har rekryterats kommer ekonomichef Lina Arverud att tjänstgöra som tillförordnad CFO.

Inför styrelsens beslut har valberedningen hållit ett extrainkallat möte och beslutat föreslå att Christian Kinch utses till ny styrelseordförande vid årsstämman den 28 april 2020. Styrelsens nuvarande ordförande Jan Ståhlberg har meddelat att han fortsatt står till förfogande för omval som ordinarie styrelseledamot och han förslås av valberedningen att utses till vice styrelseordförande.

Februari 04, 2020
Regulatorisk

Bactiguard gör sitt första förvärv genom att förvärva Vigilenz

Bactiguard fördjupar det partnerskap som inleddes 2015 genom att förvärva Vigilenz Medical Devices och Vigilenz Medical Supplies (tillsammans Vigilenz) i Malaysia. Förvärvet stärker Bactiguards position inom infektionsprevention och sårvård, samt innovations- och produktutvecklingskapacitet och kompetens. Förvärvsvederlaget består av en kontantbetalning på 4,5 miljoner USD som ska betalas på tillträdesdagen samt, med förbehåll för godkännande av årsstämman, 241 512 nya B-aktier i Bactiguard motsvarande ett värde av 2 miljoner US-dollar.

Januari 28, 2020

Inbjudan till presentation av Bactiguards bokslutskommuniké för 2019 den 5 februari 2020

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör bokslutskommunikén för 2019 onsdagen den 5 februari 2020 kl. 08.00.

December 27, 2019
Regulatorisk

Ny stororder från Kina

Bactiguard har mottagit en ny order från Well Lead Medical (Well Lead) i Kina. Ordern kommer att levereras omgående och generera intäkter i fjärde kvartalet på ca 16,5 miljoner kronor.

November 07, 2019
Regulatorisk

Delårsrapport för tredje kvartalet 2019

Den nya licensaffären med Zimmer Biomet bidrog till att vi levererade det starkaste kvartalet hittills för Bactiguard som börsbolag. Partnerskapet med ett av de tre största ortopediföretagen i världen bekräftar styrkan av Bactiguards teknologi, både i ett globalt perspektiv och i en ny medicinsk applikation för långtidsanvändning. Den finansiella effekten av affären visar också att vår tillväxtstrategi fungerar.

November 04, 2019

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 7 november 2019

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet torsdag den 7 november 2019 kl. 07.30.

Oktober 23, 2019
Regulatorisk

Valberedning utsedd inför årsstämman 2020

Valberedningens ledamöter i Bactiguard Holding AB (publ) har nu utsetts inför årsstämman 2020, som kommer att hållas tisdag 28 april vid bolagets huvudkontor i Botkyrka.

September 29, 2019
Regulatorisk

Ny stororder från Kina

Bactiguard har mottagit en ny order från Well Lead Medical (Well Lead) i Kina. Ordern kommer att levereras omgående och generera intäkter i tredje kvartalet på ca 4,8 miljoner kronor.

September 27, 2019
Regulatorisk

Bactiguard ingår globalt licensavtal med Zimmer Biomet

Bactiguard har ingått ett exklusivt, globalt licensavtal för ortopediska traumaimplantat med Zimmer Biomet. Avtalet omfattar en licensavgift på 3 miljoner US-dollar att erläggas i samband med undertecknandet, ytterligare villkorade licensavgifter på 2 miljoner US-dollar kopplade till regulatoriskt godkännande i USA och royalties på nettointäkterna efter kommersialisering.

Sidor