Pressmeddelanden

September 29, 2019

Ny stororder från Kina

Bactiguard har mottagit en ny order från Well Lead Medical (Well Lead) i Kina. Ordern kommer att levereras omgående och generera intäkter i tredje kvartalet på ca 4,8 miljoner kronor.

”Den order vi nu har tagit emot från Well Lead är den första utanför det initiala avtalet och därför en viktig milstolpe i vårt samarbete, då den visar att försäljningen till slutkund i Kina kommit igång på allvar”, säger Christian Kinch, VD. 

I juni 2018 tecknade Bactiguard ett kombinerat distributörs- och licensavtal med Well Lead, Kinas ledande tillverkare av medicintekniska förbrukningsartiklar.

De första två produktordrarna värda sammanlagt 20 miljoner kronor var en del av det initiala avtalet och levererades i andra respektive fjärde kvartalet 2018. Den tredje ordern som nu mottagits är värd cirka 4,8 miljoner kronor och är den första ordern utanför det initiala avtalet.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-09-29, kl. 20.00