Pressmeddelanden

Maj 29, 2020
Regulatorisk

Ökat antal aktier och röster i Bactiguard

Under maj 2020 har antalet aktier av serie B i Bactiguard Holding AB (publ) (”Bactiguard”) ökat med 241 512. Därmed uppgår det totala antalet aktier i bolaget per 29 maj 2020 till 29 543 885 och det totala antalet röster till 69 543 885.

Maj 14, 2020

Bactiguard donerar pengar till forskning om COVID-19

För att bidra till forskningen om COVID-19 donerar Bactiguard 120 000 kronor till Karolinska Institutet (KI) vid Danderyds sjukhus.

Maj 13, 2020
Regulatorisk

Delårsrapport för första kvartalet 2020

Utvecklingen av Covid-19 pandemin har på ett smärtsamt sätt belyst det akuta behovet av infektionsprevention. Det har lett till ett ökat intresse för Bactiguard och genererat en stark försäljning från mitten av mars. De totala intäkterna ökade med mer än 40 procent i kvartalet och EBITDA fördubblades, vilket genererade en EBITDA-marginal på 30 procent och ett positivt nettoresultat.

Maj 13, 2020
Regulatorisk

Bactiguard utser Gabriella Björknert Caracciolo till ny CFO

Bactiguard Holding AB (publ) har utsett Gabriella Björknert Caracciolo, idag Head of Strategy, Development and Governance inom Transaction Banking, Nordea till ny CFO och vice VD.  Hon efterträder Cecilia Edström som i februari utsågs till VD i bolaget. Gabriella Björknert Caracciolo tillträder sin nya befattning i augusti 2020.

Maj 07, 2020

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 13 maj 2020

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för första kvartalet onsdagen den 13 maj 2020 kl. 08.00.

April 28, 2020
Regulatorisk

Kommuniké från Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 28 april 2020 fattades följande beslut:

April 20, 2020
Regulatorisk

Information om årsstämman 2020 och inbjudan till VDs presentation

Årsstämma i Bactiguard Holding AB (publ) hålls tisdagen den 28 april 2020 kl. 14.00 vid bolagets huvudkontor på Alfred Nobels Allé 150 i Tullinge. Med anledning av utbrottet av covid-19 och för Bactiguards aktieägares säkerhet, uppmanar bolaget alla aktieägare att inte delta personligen, utan istället utnyttja möjligheten att poströsta. Före stämman kommer Bactiguards VD att hålla ett anförande online med möjlighet för åhörarna att ställa frågor.

April 01, 2020

Bactiguard lanserar kateter för patienter med behov av kontinuerlig temperaturövervakning

För patienter inom intensivvård, operation och andra situationer där kontinuerlig temperaturövervakning är viktig, lanserar Bactiguard en ny urinvägskateter – BIP Foley TempSensor. På samma sätt som övriga Bactiguard-produkter är BIP Foley TempSensor även infektionsförebyggande.

Mars 30, 2020
Regulatorisk

Bactiguards årsredovisning 2019

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2019 finns nu tillgänglig på www.bactiguard.se

Mars 27, 2020
Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 (”Bactiguard”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2020 kl. 14.00 vid bolagets huvudkontor på Alfred Nobels Allé 150 i Tullinge. Inregistrering inleds kl. 13.00.

Sidor