Februari 05, 2020

Bokslutskommuniké 2019

Bactiguard redovisar resultatet för helåret 2019.