Thomas von Koch

Thomas von Koch

Född: 1966

Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm med två huvudämnen, Financial Economics och Accounting & Finance

Övriga uppdrag: Från 1 januari 2019 Biträdande Managing Partner i EQT Partners AB, Styrelsesuppleant i Kochcompany AB, Styrelseledamot TomEnterprise AB

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen. Ej oberoende i förhållande till Bolagets större ägare. 

Innehav i Bactiguard: 
Aktie A:              2 000 000 (Jur person)
Aktie B:              4 125 878 (Eget, Jur person)