Mia Arnhult

Mia Arnhult

Född: 1969

Styrelseledamot sedan 2014 samt ordförande i revisionsutskottet

Utbildning: Examen i företagsekonomi och handelsrätt, Lunds universitet.

Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i M2 Asset Management AB, M2 Gruppen AB och M2 Gruppen 1 AB. VD för Locellus AB och Arnhult Invest AB. Styrelseledamot i Odd Molly International AB, Footway Group AB, Devyser Holding AB, Devyser AB, Suburban Properties Stockholm AB med dotterbolag samt M2 Capital Management AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen och Bolagets större ägare.

Innehav i Bactiguard:
Aktie B                502 000 (Jur person)
Akite B                50 000 (Eget)