Jonas Östregård

Jonas Östregård

Född: 1975

Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet

Övriga uppdrag: -

Bakgrund: Olika befattningar inom försäljning hos AstraZeneca, reservofficer

Innehav i Bactiguard:
Aktie B               75 235 (Eget)