Jan Ståhlberg

Jan  Ståhlberg

Född: 1962

Styrelseledamot sedan 2018.

Utbildning: Civilekonomexamen Handelshögskolan i Stockholm. Studier vid MBA programmet vid New York University, Stern School of Business.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Trelleborg AB och ITB-Med AB. VD för Trill Impact AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen och Bolagets större ägare.

Innehav i Bactiguard:
Aktie B                 3 330 032