Daniel Lund

Daniel Lund

Född: 1976

Utbildning: Civilingenjör från Luleå Tekniska universitet 

Övriga uppdrag: -

Bakgrund: Flertal seniora befattningar inom produktutveckling, kvalitet, logistik och supply chain management hos AstraZeneca, Medivir och Pfizer.

Innehav i Bactiguard:
Aktie B                28 948 (Eget)