Christian Kinch

Christian  Kinch

Född: 1966

Verkställande direktör för koncernen från juni 2015 samt under perioden 2005 till mars 2014. Styrelseordförande från mars 2014 till juni 2015. Styrelseuppdrag inom koncernen sedan 2005.

Utbildning: Studier vid Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Swecare Aktiebolag. Styrelseordförande i SWIB Holding AB (holdingbolag för Smartwise Sweden AB och Procella Therapeutics AB). Ägare och styrelseledamot i KK Consult AB och KK Invest AB

Ej oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen eller Bolagets större ägare.

Innehav i Bactiguard: 
Aktie A                 2 000 000 (Jur person)
Aktie B                 4 125 977 (Familj, Jur person)