Cecilia Edström

Cecilia  Edström

Född: 1966

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Nordic Public Affairs AB.

Bakgrund: Olika befattningar inom SEB, Scania AB och TeliaSonera AB

Innehav i Bactiguard:
Aktie B                243 264 (Eget)