Anna Martling

Anna Martling

Född: 1969

Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning: Läkarexamen, Karolinska Institutet
Specialistkompetens i kirurgi, Medicine Doktor, Karolinska Institutet, Docent, Karolinska Institutet, Professor i kirurgi, Karolinska Institutet

Övriga uppdrag: Dekan för Campus Nord, Karolinska Institutet, Överläkare, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Forskargruppsledare, Karolinska Institutet, Tidigare ledamot forskningsnämnden Radiumhemmets Forskningsfonder; Cancerföreningen i Stockholm, Cancerfonden samt Vetenskapsrådet. 
Ledamot, Styrelsen för forskning, Karolinska Institutet (2015 - 2018), Ledamot i KI/SLL Forskningsråd (2015 - 2018), Ledamot i Fakultetsnämnden; Karolinska Institutet (2019 -)
Diverse uppdrag som ledamot i styrelsen för KI Cancer, StratCan och CIMED, Karolinska Institutet

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen och Bolagets större ägare. 

Innehav i Bactiguard:
Aktie B              3 423 aktier (Eget)

 

 

foto: A Björsell