Bolagsstyrningsrapporter

Bactiguard introducerades på börsen i juni 2014. Aktien listas på NASDAQ OMX Stockholm under namnet Bacti.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats, och dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Våra bolagstyrningsrapporter

​Bolagsstyrningsrapport 2017
Bolagsstyrningsrapport 2016
Bolagsstyrningsrapport 2015
Bolagsstyrningsrapport 2014