Vår teknologi

Vår teknologi har obegränsade användningsområden och kan appliceras på i stort sett alla typer av material som används för medicintekniska produkter.

Om Bactiguard

Vi är ett svenskt medicinteknikföretag som erbjuder en effektiv och patientvänlig infektionsförebyggande lösning.

Våra produkter

Vi erbjuder produkter som förebygger vårdrelaterade infektioner i urin-, luft- och blodvägarna.
 

Vårdrelaterade infektioner

Den så kallade sjukhussjukan, kan drabba dig när du söker vård för en åkomma men istället drabbas av en annan infektion.

Bactiguard förebygger
vårdrelaterade infektioner

Varje år drabbas miljoner människor runt om i världen av vårdrelaterade infektioner, som förutom att orsaka stort lidande för patienten även ofta kräver behandling med antibiotika och innebär höga kostnader för sjukvården. Detta i sin tur ökar risken för spridning av multiresistenta bakterier, som inte längre kan botas med antibiotika. Förbyggande åtgärder, som Bactiguards infektionsförebyggande lösning  kan göra stor skillnad för att minska antalet vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. Genom att förhindra infektioner, bidrar vi till ökad patientsäkerhet, minskar användningen av antibiotika och förhindrar spridningen av multiresistenta bakterier. Detta leder till högre patientsäkerhet och livskvalitet för patienterna, sparar avsevärda kostnader för sjukvården och framförallt räddar det tusentals människors liv varje år.

AKTUELLA NYHETER


Februari 05, 2020

Bokslutskommuniké 2019 Bactiguard Holding AB

En stark resultatutveckling under årets sista kvartal [...]
Februari 04, 2020

Bactiguard gör sitt första förvärv genom att förvärva Vigilenz

Bactiguard fördjupar det partnerskap som inleddes 2015 [...]
Februari 05, 2020

Bokslutskommuniké 2019 Bactiguard Holding AB

En stark resultatutveckling under årets sista kvartal [...]
Februari 04, 2020

Bactiguard gör sitt första förvärv genom att förvärva Vigilenz

Bactiguard fördjupar det partnerskap som inleddes 2015 [...]
November 18, 2019

Antibiotikans framtid är vårt gemensamma ansvar

World Antibiotic Awareness Week (WAAW) är ett [...]
September 13, 2019

Bactiguard uppmärksammar World Sepsis Day

Sepsis är ett globalt hälsoproblem och var tredje till [...]
Juli 19, 2019

The Economist målar upp en skrämmande bild av framtiden

I ett framtidsscenario hämtat från 2041 beskriver The [...]

Kalender

Mars 20, 2020 till Mars 24

EAU Amsterdam

Bactiguard deltar på EAU...
April 28, 2020

Årsstämma 2019

Bactiguards årsstämma äger rum på...
Maj 13, 2020

Delårsrapport för första kvartalet

Delårsrapport för Q1 

BACTIGUARD - KURS

Prenumerera på våra nyheter