Vår teknologi

Vår teknologi har obegränsade användningsområden och kan appliceras på i stort sett alla typer av material som används för medicintekniska produkter.

Om Bactiguard

Vi är ett svenskt medicinteknikföretag som erbjuder en effektiv och patientvänlig infektionsförebyggande lösning.

Våra produkter

Vi erbjuder produkter som förebygger vårdrelaterade infektioner i urin-, luft- och blodvägarna.
 

Vårdrelaterade infektioner

Den så kallade sjukhussjukan, kan drabba dig när du söker vård för en åkomma men istället drabbas av en annan infektion.

Bactiguard förebygger
vårdrelaterade infektioner

Varje år drabbas miljoner människor runt om i världen av vårdrelaterade infektioner, som förutom att orsaka stort lidande för patienten även ofta kräver behandling med antibiotika och innebär höga kostnader för sjukvården. Detta i sin tur ökar risken för spridning av multiresistenta bakterier, som inte längre kan botas med antibiotika. Förbyggande åtgärder, som Bactiguards infektionsförebyggande lösning  kan göra stor skillnad för att minska antalet vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. Genom att förhindra infektioner, bidrar vi till ökad patientsäkerhet, minskar användningen av antibiotika och förhindrar spridningen av multiresistenta bakterier. Detta leder till högre patientsäkerhet och livskvalitet för patienterna, sparar avsevärda kostnader för sjukvården och framförallt räddar det tusentals människors liv varje år.

AKTUELLA NYHETER


Mars 30, 2020

Bactiguards årsredovisning 2019

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2019 [...]
Mars 27, 2020

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. [...]
Mars 25, 2020

Bactiguard börjar tillverka desinfektionsmedel i Tullinge

Bactiguard lanserade desinfektionsmedlet HYDROCYN aqua® i [...]
Mars 30, 2020

Bactiguards årsredovisning 2019

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2019 [...]
Mars 27, 2020

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. [...]
Mars 25, 2020

Bactiguard börjar tillverka desinfektionsmedel i Tullinge

Bactiguard lanserade desinfektionsmedlet HYDROCYN aqua® i [...]
November 18, 2019

Antibiotikans framtid är vårt gemensamma ansvar

World Antibiotic Awareness Week (WAAW) är ett [...]
September 13, 2019

Bactiguard uppmärksammar World Sepsis Day

Sepsis är ett globalt hälsoproblem och var tredje till [...]
Juli 19, 2019

The Economist målar upp en skrämmande bild av framtiden

I ett framtidsscenario hämtat från 2041 beskriver The [...]

Kalender

April 28, 2020

Årsstämma 2019

Bactiguards årsstämma äger rum på...
Maj 13, 2020

Delårsrapport för första kvartalet

Delårsrapport för Q1 

Augusti 13, 2020

Delårsrapport för andra kvartalet

Delårsrapport för Q2 

BACTIGUARD - KURS

Prenumerera på våra nyheter