Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss för att utforska och diskutera framtida appliceringsområden och licenseringsmöjligheter.

Cecilia Edström
Cecilia Edström
SVP Sales and New Business