HYDROCYN aqua®

Verkningsmekanism
HYDROCYN aqua® är en pH-neutral och vattenbaserad lösning för desinfektion och sårtvätt som till skillnad från alkohol och klorhexidin, inte är irriterande, giftig eller skadlig för kroppen. Den aktiva substansen är hypoklorsyra (HOCl) som är en naturlig del av det mänskliga immunförsvaret. Hypoklorsyra kan tränga igenom den yttre cellväggen hos bakterier/virus och förstör cellen från insidan. Effekten ses både på bakterier, svampar och virus. Hypoklorsyra har ingen effekt på mänskliga celler och är mycket biokompatibelt vilket innebär att den inte orsakar irritation eller skada. Detta har påvisats i omfattande biokompatibilitetstest. 

HYDROCYN aqua® är CE-märkt (godkänd i EU) och registrerad av FDA i USA.

Coronavirus
Tester har visat att HYDROCYN aqua® kan inaktivera 100 % av tidigare varianter av coronavirus inom 15 sekunder. Enligt virusexperter på Karolinska institutet förväntas effekten på det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) bli den samma. Testresultat på SARS-CoV-2 kommer att kommuniceras så snart de finns tillgängliga.

Skillnaden mellan HYDROCYN aqua® och andra desinfektionsmedel
HYDROCYN aqua® är en pH-neutral och vattenbaserad produkt som till skillnad från alkohol och klorhexidin inte är giftig eller skadlig för kroppen. Den består av hypoklorsyra (HOCI), natriumhypoklorit (NaOCl), natriumklorid (NaCl) och 99,9 % ultrarent H2O.

Avsedd användning för HYDROCYN aqua®:
“Handdesinfektion, ytdesinfektion, sårtvätt, debridering och sköljning av akuta och kroniska sår, såsom trycksår kategori I-IV, venösa sår, diabetessår, operationssår, samt sår av brännskada (grad 1 och 2). Den hjälper även till att befukta sår och minska dålig lukt. Endast för utvärtes användning.”
 

Läs mer på www.hydrocynaqua.com

KONTAKTA MIG, JAG VILL VETA MER

Jag vill beställa och önskar få mer information om Bactiguards produkter