Våra stipendier

Bactiguard erbjuder stipendier som ska stödja forskning inom området vårdrelaterade infektioner, som företaget för närvarande delar i samråd med  nordiska Uroterapeutiska Föreningen (UTF),  Svensk Urologisk Förening (SUF) och Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Urologi (RSU).

Syftet med stipendierna är att premiera medlemmar av dessa föreningar som genomfört forsknings- och utvecklingsprojekt, som har koppling till Bactiguards vision: att förhindra vårdrelaterade infektioner, orsakade av medicintekniska produkter. 

Vardera stipendiebelopp, för sökande från UTF, SUF och RSU uppgår till 10 000 kr. Vinnarna av stipendierna kommer att väljas av SUF och RSU respektive förenings vetenskapliga råd för bästa abstrakt som lämnats in till Urologidagarna 2016 där även de vinnande bidragen kommer att annonseras. Stipendiet för UTF kommer att delas ut under den årliga UTF-konferensen i Uppsala, den 18 - 20 maj 2016.
 
Mer information om ansökan finns på respektive förenings hemsida:

Nordiska Uroterapeutiska Föreningen (UTF)

Svensk Urologisk Förening (SUF)

Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Urologi (RSU)