Pressmeddelanden

Juni 21, 2017

Bactiguard etablerar nytt partnerskap för Sydafrika

Bactiguard har ingått partnerskap med Surgical Innovations Pty Ltd (“SI”), en division inom giganten Ascendis Health, den ledande distributören för hälso- och sjukvårdssektorn i Sydafrika. 

Juni 15, 2017

Bactiguard etablerar nytt partnerskap för Italien

Bactiguard har ingått partnerskap med Gada Italia Srl ("Gada"), en specialiserad och ledande distributör av medicintekniska produkter och integrerade sjukvårdstjänster.

Maj 23, 2017

Bactiguard vinner upphandling i Stockholm

Bactiguard har vunnit en upphandling av urinkatetrar för Stockholms Läns Landsting (SLL) som möjliggör för både primär- och slutenvården att beställa Bactiguards infektionsförebyggande urinkatetrar. Kontraktet är ett ramavtal, gäller i 2 år och kan förlängas med ytterligare 2 år. 

Maj 18, 2017

Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 18 maj beslutades följande:

Maj 04, 2017

Delårsrapport för första kvartalet 2017

Stark finansiell inledning på 2017. Vi ökade intäkterna i första kvartalet med 58 % och nådde en EBITDA marginal om 33 %. Förklaringen till det förbättrade resultatet, utöver en ny licensaffär, är att vi har högre intäkter från C.R. Bard och fortsatt kontroll på våra kostnader. Volymen sålda produkter i egen portfölj är lägre än förra året, men produktmixen medför att värdet ändå är i nivå med föregående år. Första kvartalets största händelse var licensaffären med Smartwise och att vi därigenom öppnar upp ett helt nytt applikationsområde för vår teknologi. Marknadsmässigt har första kvartalet präglats av etableringen på den tyska marknaden. Vi stärker också vår kliniska evidens genom en oberoende klinisk studie från Hong Kong.

Maj 03, 2017

Bactiguard utser ny distributör i Brasilien

Bactiguard tecknar distributörsavtal och ingår partnerskap med Biodina för Brasilien. 

April 28, 2017

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 4 maj 2017

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för första kvartalet torsdagen den 4 maj 2017 kl. 08.00.

April 18, 2017

Bactiguards årsredovisning 2016

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2016 finns nu tillgänglig på www.bactiguard.se 

April 18, 2017

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 (”Bactiguard”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 maj kl. 14.00 på bolagets huvudkontor, Alfred Nobels Allé 150 i Tullinge. Inregistrering inleds kl. 13.00.

April 06, 2017

Bactiguard vinner upphandling i Sverige

Bactiguard har vunnit en upphandling av urinkatetrar för Kalmar Läns Landsting. Kontraktet är en förlängning av det tidigare avtalet, gäller 4 år och möjliggör för vården att beställa Bactiguards infektionsförebyggande urinkatetrar.   

Sidor

Prenumerera