Pressmeddelanden

September 28, 2017

Ny stororder från Kina

Bactiguard har mottagit en ny order från Kina omfattande 100 000 infektions-hämmande urinkatetrar, som levereras i september och genererar intäkter på ca 3 miljoner kronor.

Vi har mottagit en ny order från vår distributör Jian An Pharmaceuticals. Ordern är på 100 000 infektionshämnade urinkatetrar och därmed lika stor som de tre tidigare ordrar som levererats efter produktgodkännandet i Kina. Ordern kommer att levereras omgående och genererar intäkter om cirka 3 miljoner kronor i tredje kvartalet 2017.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-09-28, kl. 08.00

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Rugfelt, COO, mobil +46 708 724 739

Related files

Ny stororder från Kina

Prenumerera