Pressmeddelanden

Augusti 07, 2017

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 10 augusti 2017

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för andra kvartalet torsdagen den 10 aug 2017 kl. 08.00.

Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 10 aug kl. 10.00, där VD Christian Kinch och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar delårsrapporten samt svarar på frågor.

Rapporten och presentationsmaterial för telefonkonferensen kommer att finnas tillgängliga på Bactiguards hemsida www.bactiguard.se från kl. 08.00 samma dag.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 566 426 99 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Järrsten, CFO, mobil: +46 725 500 089

Related files

Inbjudan Q2 2017

Prenumerera