Pressmeddelanden

Oktober 04, 2017

Bactiguards centrala venkatetrar godkända i Hongkong

Produktgodkännandet av Bactiguards centrala venkatetrar för infektionsprevention i Hongkong är klart, meddelar Medical Device Control Office. Hongkong är en liten, men strategiskt viktig marknad eftersom den fungerar som referens för nya godkännanden och marknadsacceptans i grannlandet Kina. 

Medical Device Control Office i Hongkong, har meddelat att man ger regulatoriskt godkännande för Bactiguards infektionshämmande centrala venkatetrar för infektionsprevention (BIP CVC). Godkännandet kommer långt tidigare än förväntat. Därmed kommer Bactiguard att kunna påbörja marknadsföringsaktiviteterna 8-9 månader tidigare än planerat.

Bactiguard har sedan tidigare produktgodkännande i Hongkong för infektionshämmande urinkatetrar (BIP Foley) och påbörjade försäljningen 2016. Det nya produktgodkännandet innebär att vi kan erbjuda en mer komplett portfölj av produkter för effektiv infektionsprevention till sjukhusen i Hongkong

Det läggs allt större fokus på att förebygga kateterrelaterade infektioner, särskilt inom intensiv- och cancervården där flertalet patienter är infektionskänsliga och behandlas med hjälp av centrala venkatetrar.

Kateterrelaterade blodinfektioner (CRBSI), även benämnda CVK-relaterade blodinfektioner (CLABSI), utgör en stor del av de vårdrelaterade infektionerna (VRI) hos patienter som använder medicintekniska hjälpmedel, t ex centrala venkatetrar[1]. Dessa sjukdomar kan leda till allvarliga komplikationer och orsakar då lidande för patienterna samt ökad dödlighet och förhöjda sjukvårdskostnader. Dessa infektioner behandlas dessutom ofta med antibiotika, vilket ökar risken för uppkomsten av multiresistenta bakterier.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Rugfelt, COO, mobil +46 708 724 739


[1] Klevens RM et al, Public Health Rep. 2007 Mar-Apr;122(2):160-6

Prenumerera