Pressmeddelanden

Augusti 10, 2017

Delårsrapport för andra kvartalet 2017

Bactiguard räddar liv genom att förebygga vårdrelaterade infektioner. Försäljningen av vår egen produktportfölj har med andra kvartalets utveckling ökat sju kvartal i rad, baserat på rullande tolvmånaderssiffror. Det betyder att fler patienter får tillgång till effektiv och säker infektionsprevention. Värdet av levererade produkter ökade med ca 76 %, till följd av ökade leveranser och förbättrad produktmix. Större licensintäkter bidrog i stor utsträckning till att totala intäkter förbättrades jämfört med föregående år. Med fortsatt kostnadskontroll förbättrades också EBITDA och vi nådde en EBITDA marginal om 11 %. Marknadsmässigt är kvartalets största genombrott vinsten av en upphandling i Stockholm. Nya partnerskap etablerades också i Brasilien, Italien och Sydafrika.

Augusti 07, 2017

Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 10 augusti 2017

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för andra kvartalet torsdagen den 10 aug 2017 kl. 08.00.

Juli 21, 2017

Nya Team Bactiguard

Good to Great Tennis Academy och det svenska medicintekniska bolaget Bactiguard AB offentliggjorde idag att de utvecklar sin tennissatsning med en satsning på yngre 13-14 års killar. Tillsammans kommer Good to Great Tennis Academy och Bactiguard skapa ett nytt Team Bactiguard som består av fem lovande tennisspelare i Sverige. 

Juni 30, 2017

Ny stororder från Kina

Bactiguard har mottagit en tredje stororder från Kina omfattande 100 000 infektionshämmande urinkatetrar, som levereras i juni och genererar intäkter på ca 3 miljoner kronor.

Juni 27, 2017

Region Skåne upphandlar Bactiguards katetrar

Bactiguard tecknar ramavtal med Region Skåne som möjliggör för både landsting och kommuner att beställa Bactiguards infektionsförebyggande urinkatetrar från 1 augusti 2017. Kontraktet löper inledningsvis till 30 april 2018 och kan förlängas årsvis till och med 30 april 2020. 

Juni 21, 2017

Bactiguard etablerar nytt partnerskap för Sydafrika

Bactiguard har ingått partnerskap med Surgical Innovations Pty Ltd (“SI”), en division inom giganten Ascendis Health, den ledande distributören för hälso- och sjukvårdssektorn i Sydafrika. 

Juni 15, 2017

Bactiguard etablerar nytt partnerskap för Italien

Bactiguard har ingått partnerskap med Gada Italia Srl ("Gada"), en specialiserad och ledande distributör av medicintekniska produkter och integrerade sjukvårdstjänster.

Maj 23, 2017

Bactiguard vinner upphandling i Stockholm

Bactiguard har vunnit en upphandling av urinkatetrar för Stockholms Läns Landsting (SLL) som möjliggör för både primär- och slutenvården att beställa Bactiguards infektionsförebyggande urinkatetrar. Kontraktet är ett ramavtal, gäller i 2 år och kan förlängas med ytterligare 2 år. 

Maj 18, 2017

Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 18 maj beslutades följande:

Maj 04, 2017

Delårsrapport för första kvartalet 2017

Stark finansiell inledning på 2017. Vi ökade intäkterna i första kvartalet med 58 % och nådde en EBITDA marginal om 33 %. Förklaringen till det förbättrade resultatet, utöver en ny licensaffär, är att vi har högre intäkter från C.R. Bard och fortsatt kontroll på våra kostnader. Volymen sålda produkter i egen portfölj är lägre än förra året, men produktmixen medför att värdet ändå är i nivå med föregående år. Första kvartalets största händelse var licensaffären med Smartwise och att vi därigenom öppnar upp ett helt nytt applikationsområde för vår teknologi. Marknadsmässigt har första kvartalet präglats av etableringen på den tyska marknaden. Vi stärker också vår kliniska evidens genom en oberoende klinisk studie från Hong Kong.

Sidor

Prenumerera