Nyheter

April 22, 2016

Utvecklar en ny generation katetrar

 

Bactiguard och BioInteractions har mottagit ett europeiskt forskningsbidrag, som syftar till att utveckla en ny generation blodkatetrar, med nya smarta biomaterial för medicintekniska produkter. Teknologin kommer att utvecklas i ett gemensamt projekt med BioInteractions i Storbritannien och Bactiguard. Projektet finansieras av VINNOVA och Innovative UK.
April 08, 2016

Good To Great Tennisakademins nyhetsbrev

Daniel har under månaden varit i Sverige och Grekland och tävlat. Han kommer mer och mer in i tävlingsspelet igen och har en bra motivation. Mikael Ymer fortsätter med sin rehab. 

Mars 22, 2016

EAU kongressen överträffade alla förväntningar

Omkring trehundra urologer besökte Bactiguards monter på EAU, Europas största kongress för läkare som är specialiserade inom urologi. Flera av dem uttryckte ett stort behov av en lösning som minskar antalet kateterrelaterade urinvägsinfektioner (CAUTI), som ofta förekommer när patienter använder urinkateter under en längre tid.

Mars 21, 2016

Infektionsprevention ska minska sjukvårdskostnaderna i Colombia

Kostnaderna för sjukvården ökar och behovet av infektionskontroll, som Bactiguards förebyggande lösning, har blivit ett mer prioriterat område. I februari genomförde Bactiguard och Business Sweden ett gemensamt besök till Colombia, med syftet att nätverka och etablera relationer med beslutsfattare och potentiella kunder inom sjukvården för att åstadkomma en bättre penetration av den colombianska marknaden.

Mars 17, 2016

Good To Great Tennisakademins nyhetsbrev

Daniels månad bestod utav tuff träning i början och likt månaden innan blev det återigen en lyckad resa med matcher. Davis Cup stod sedan på agendan. Mikael Ymer fortsatte med sin rehab, successiva steg framåt tas men det är forfarande en lång bit kvar.

 

Mars 16, 2016

Mikael Damberg inviger Bactiguards nya huvudkontor

Den 23 mars kl 16.00 inviger närings- och innovationsministern Mikael Damberg och kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (s) Bactiguards nya huvudkontor och produktionsanläggning.

Mars 09, 2016

Bactiguards ytskikt kan komma att appliceras på hemodialyskatetrar

Den årliga världsnjurdagen World Kidney Day, arrangeras den 10 mars med syfte att belysa kroniska njursjukdomar, som varje år drabbar miljoner människor.  I samband med detta, har tidningen The Parliament Magazine publicerat flera artiklar om njursjukdomar, däribland en presentation av DIREKT projektet, där Bactiguard ingår som en del och analyserar möjligheten att applicera bolagets infektionshämmande ytskikt på hemodialyskatetrar.
 

Mars 01, 2016

Hävda sanktioner öppnar nya möjligheter i Mellanöstern

Med sina 80 miljoner invånare, är Iran det näst största landet i Mellanöstern. I januari 2016, hävdes de internationella ekonomiska sanktionerna i Iran efter att landet hade uppfyllt sina åtaganden i kärnenergiavtalet.

Februari 05, 2016

Halland har upphandlat Bactiguards urinvägskatetrar

Bactiguard har vunnit en upphandling av urinvägskatetrar i Halland. Ramavtalet gör det möjligt för Region Halland att med start den 1 oktober 2016 att köpa Bactiguards infektionshämmande urinvägskatetrar.

Februari 02, 2016

För nionde året i rad på plats på Arab Health

Bactiguard fanns på plats för nionde året i rad med egen monter på den gigantiska mässan Arab Health, gjorde stort intryck på hälsoministeriet och gästades av den svenske ambassadören i Förenade Arabemiraten och Bahrain, Jan Thesleff. 

Sidor

Prenumerera