Nyheter

Maj 24, 2017

Världshälsoförsamligens (WHO) förberedande evenemang om sepsis


Världshälsoförsamligens (WHO) förberedande evenemang om sepsis kommer äga rum den 24 maj i Genève. The Global Sepsis Alliance anordnar eventet tillsammans med det tyska hälsoministeriet och den internationella alliansen för patientorganisationer. Eventet äger rum i samband med den 70:e Världshälsoförsamligen där det antas en resolution om sepsis, vilket var en enhällig rekommendation av WHOs styrelse. Världshälsoförsamligen är det beslutande organet inom WHO. 

 
Resolutionen uppmanar medlemsstaterna att utveckla utbildning för all vårdpersonal i att förebygga infektioner och öka patientsäkerheten. Detta kommer vara ett stort steg i kampen mot sepsis. Margaret Chan, generaldirektör för WHO och andra högt uppsatta beslutfattare, supportrar och personer som överlevt kampen mot sepsis kommer att presentera varför resolutionen är så viktig i den globala kampen mot sepsis och vad nästa steg måste vara.

Bactiguard deltar i det förberedande evenemanget som sponsor för World Sepsis Day, ett initiativ initierat av The Global Sepsis Alliance. Utöver att arbeta för att öka medvetenheten om sepsis, bidrar Bactiguard till att minska infektioner och sepsis med vår portfölj av produkter för infektionsprevention (Bactiguard Infection Protection) och utbildning av vårdpersonal för att aktivt reducera de mest vanliga vårdrelaterade infektionerna.

En gratis live-stream av evenemanget finns här och ni hittar hela programmet här  Tillbaka

Prenumerera