Nyheter

September 08, 2017

Presentation av ny studie under SSAI-kongressen i Malmö


Under den pågående SSAI*-kongressen i Malmö presenterades i dagarna en studie på Bactiguards infektionshämmande centrala venkateter – BIP CVC. Färre negativa händelser och tillbud (adverse advents) mättes i Bactiguard-gruppen jämfört med kontrollgruppen. Studien visade dessutom att Bactiguards ädelmetallytskikt inte utgör någon patientrisk eller miljörisk vid användning.
 
Studien genomfördes på Karolinska Universitetssjukhuset på patienter som genomgick större bukoperationer. Syftet med studien var att säkerställa produktens säkerhet inför framtida stora studier och bred användning, vilken kunde bekräftas.

34 patienter delades in i en kontrollgrupp (med standard-venkateter utan ytskikt) och en interventionsgrupp (med BIP CVC). När man jämförde utfallet gällande negativa händelser och tillbud (adverse events) påträffades inga i Bactiguard-gruppen medan det rapporterades fem negativa händelser (av dessa var 3 kateterrelaterade) på fyra patienter i kontrollgruppen.

Studien kontrollerade även ädelmetaller från BIP CVC i blod och på katetrarna efter användning. Man kunde konstatera att dessa låg långt under gränsvärdena för tillåten daglig exponering (PDE, Permitted Daily Exposure) vid kroniskt intag och långt under gränsvärden för att kunna framkalla mikrobiell resistens.

Studien genomfördes av Sigridur Kalman, Karolinska Institutet, Claes Frostell, Karolinska Institutet Inst för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus och Gunilla Björling, Karolinska Institutet Inst för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus/Röda Korsets Högskola samt Bactiguard AB.
 
*SSAI – skandinaviskt samfund för anestesi och intensivvård – är en paraplyorganisation för föreningarna för Anestesi och Intensivvård i Sverige, Danmark, Finland, Norge och på Island. Varje år arrangerar samfundet en kongress i något av de fem länderna. 

  Tillbaka

Prenumerera