Nyheter

Juli 11, 2017

Fokus på sepsis i Almedalen

Hon låg nedsövd i nästan två veckor. Blev kvar på sjukhus i sju månader. Båda hennes underben amputerades. Sjukdomen sepsis höll på att kosta henne livet. Idag håller Shahrzad Kiavash på med den tuffa uthållighetsidrotten triathlon med simning, cykling och löpning i en följd, i samma lopp.

  -Kroppen gick på högvarv, jag ville fly från mig själv, från min egen kropp, för att jag inte stod ut säger Shahrzad. Sjukvårdspersonalens reaktion var att Shahrzad hade fått en panikångestattack och skulle vidare till psykakuten. Hon valde då att åka hem, men väl hemma kollapsade hon.
 
Shahrzads erfarenhet är på samma gång varningen och hoppet. Varningen om hur snabbt sepsis kan slå till och hur svårt det är att diagnostisera sjukdomen till och med för sjukvården. Hoppet om överlevnad.
 
Förr kallades sepsis blodförgiftning. Många ser framför sig de röda ränderna som Alfred fick i "Emil i Lönneberga". Till skillnad från de andra i byn förstod Emil tillräckligt mycket för att rädda sin Alfred.
 
Än i dag är bristen på kunskap om sepsis en starkt bidragande orsak till att var femte drabbad i Sverige dör. Varje år drabbas 40 000 personer i Sverige och av dem dör alltså så många som 8000. Det betyder att fler dör i sepsis än i bröstcancer, prostatacancer och tarmcancer sammantaget. Ändå är kunskapen om sepsis låg. Få vet ens vad det är. En undersökning som Sepsisfonden nyligen genomfört visar att bara 30 procent av alla svenskar vet vad sepsis är.
 
För att bidra till att höja kunskapsnivån arrangerade Bactiguard tillsammans med Sepsisfonden
ett seminarium i Almedalen i början av juli på temat sepsis. På scenen stod triathleten och överlevaren Shahrzad tillsammans med Sveriges främsta forskare på området, Adam Linder, Sepsisfondens Ulrika Knutsson, kommunikations- och pressansvarig, samt Bactiguards marknadschef Nina Nilsson.
 
- Det är inte en sjukdom, på samma sätt som cancer är 200 sjukdomar så är sepsis flera olika sjukdomar som kan läggas under ”sepsishatten”. Sepsis är när en infektion blir livshotande, sa Adam Linder och fortsatte, det som händer är att immunförsvaret överreagerar vid en lokal infektion. Det kan vara en lunginflammation, urinvägsinvägsinfektion och i vissa av de här fallen blir infektionen för kraftfull och immunförsvaret överreagerar. 

Att med kunskap och förebyggande lösningar för sjukvården minska risken för att människor dör av sepsis ligger helt i linje med den resolution som FN:s världshälsoorganisation WHO antog i maj 2017, för att förbättra prevention, diagnostik och behandling av sepsis. WHO uppmanar medlemsländerna att intensifiera arbetet för att förebygga infektioner och därmed även minska spridningen av antibiotikaresistens. WHO:s fokus är att vårdpersonal bättre ska känna igen och snabbt kunna behandla sepsis, förbättra rapporteringen av fallen och främja forskning för att utveckla verktyg för diagnostik och behandling.
 
- Vi samarbetar med Sepsisfonden i Sverige och the Global Sepsis Alliance för att öka kunskapen om denna allvarliga sjukdom. Genom att fler känner till den så räddar vi liv, på samma sätt som våra produkter minskar risken för infektioner som kan leda till sepsis, säger Nina Nilsson.
 
Bactiguards uppdrag är att rädda liv. Bactiguards produkter minskar risken för infektioner genom ett ytskikt som gör att bakterier får svårare att fästa och växa på bland annat katetrar.
 
 
Medverkande i seminariet:
Shahrzad Kiavash, Överlevare och triathlet
Adam Linder, Forskare inom sepsisområdet, Lunds Universitet, samt docent och överläkare, Skånes Universitetssjukhus i Lund
Ulrika Knutsson, Kommunikationsansvarig, Sepsisfonden
Nina Nilsson, SVP Sales & Marketing, Bactiguard
            


  Tillbaka

Prenumerera