Nyheter

Maj 05, 2017

Bactiguard deltog i ”International Sepsis Forum” i Sao Paolo, Brasilien


Bactiguard och den nya partnern för Brasilien, Biodina, deltog i den 14:e omgången av ”International Sepsis Forum” som organiserades av the Latin American Sepsis Institute och hölls i Sao Paolo, Brasilien mellan den 4-5 maj 2017.

 
Konferensen besöks av ledande globala och nationella forskare inom sepsisvård, och syftar till att sammanföra aktuell forskning med de utmaningar man har gällande behandling av patienter med sepsis i Latinamerika.
”Detta är den största konferensen om sepsis i Latinamerika som samlar över 600 experter inom allt från translationell medicin till kliniska praktiker. Det utgör en bra möjlighet att förmedla och förbättra kunskap inom diagnostik, prevention och behandling av sepsis i våra länder, ”säger Flavia Machado, Vice President ILAS (Instituto Latino-Americano de Sepse) och styrelsemedlem i the Global Sepsis Alliance.
 
Prevention av sepsis är ett av Bactiguards fokusområden och vi har nyligen blivit sponsorer av World Sepsis Day som startats av the Global Sepsis Alliance.
 
”Det finns ett stort intresse för infektionsprevention bland sjukvårdspersonal som slåss mot sepsis. Vårt samarbete med the Global Sepsis Alliance tillsammans med lokala initiativ, som denna konferens, utgör möjligheten att nå ut till fler patienter med våra produkter vilket är viktigt då vårdrelaterade infektioner kan utgöra närmare 50 % av alla sepsisfall”, hävdar Nina Nilsson, Senior VP of Sales and Marketing Bactiguard.
Klicka här för att ta reda på mer information om programmet för the International Sepsis Forum eller använd hashtag #sepse2017 för att följa vad som händer i sociala medier.


Click here to find out more information about the International Sepsis Forum program or use the hashtag #sepse2017 to follow what is happening on social media.
 
[1] Eber MR et al. Arch Intern Med. 2010 Feb 22;170(4):347-53.PMID:20177037
 
Tillbaka

Prenumerera