Investor Relations

 

ÅRSSTÄMMA 2017

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I BACTIGUARD HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 (”Bactiguard”), är välkomna till årsstämma torsdagen den 18 maj 2017 kl. 14.00 på Alfred Nobels Allé 150 i Tullinge.
Inregistrering inleds kl. 13.00 och kaffe serveras innan stämman. I anslutning till stämman KL 13.15 ges aktieägarna möjlighet till en visning av huvudkontoret och produktionsanläggningen.

 

Fredrik Järrsten
Fredrik Järrsten
CFO
+46 8 440 58 80