Presentationer


Lyssna på Bactiguards VD Christian Kinchs presentation från Stockholm Corporate Finance Life Science, kring bolagets senaste utvecklingen och framtiden.

Se presentationen här

2017

2017-08-10
Delårsrapport 1 april - 30 juni 2017 (ljud)
2017-08-10
Delårsrapport andra kvartalet (April - Juni) 2017
2017-05-04
Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017 (Ljud)
2017-05-04
Delårsrapport första kvartalet (januari - mars) 2017

2016

2017-02-09
Bokslutskommuniké 2016 (Ljud)
2017-02-09
Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10
Delårsrapport 1 juli - 30 september 2016 (Ljud)
2016-11-10
Delårsrapport tredje kvartalet (Juli - September) 2016
2016-08-12
Delårsrapport 1 april - 30 juni 2016 (Ljud)
2016-08-11
Delårsrapport andra kvartalet (April - Juni) 2016
2016-05-12
Delårsrapport första kvartalet (januari - mars) 2016
2016-05-12
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016 (Ljud)

2015

2016-02-18
Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12
Delårsrapport 1 juni - 30 september 2015
2015-08-13
Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015
2015-05-12
Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015

2014

2015-02-19
Bokslutskommuniké 2014
2014-11-14
Delårsrapport för Bactiguard Holding AB,1 januari - 30 september 2014
2014-08-15
Delårsrapport för Bactiguard Holding AB, januari-juni 2014