Fredrik Järrsten

Fredrik Järrsten
Född 1967
 
Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.
 
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Terroir Suisse AB, styrelseledamot och CEO för Fredrik Järrsten Konsult AB.
 
Bakgrund: Uppdrag inom SEB Enskilda, Lazard, Litorina Kapital samt inom Aleris-koncernen.
 
Innehav i Bactiguard
Aktie B
36 735 (Eget)
Aktie B
84 897 (Jur person)